Nowości

Nowe zasady uzyskiwania karty rowerowej

[2011-02-18]

25 stycznia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o kierujących pojazdami. Sprawdź, jak zmieniły się zasady uzyskiwania karty rowerowej przez uczniów szkół podstawowych.

 

Darmowe karty rowerowe

Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

 

Kto sprawdzi umiejętności ucznia?

Sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać:

  • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
  • policjant lub policjant wstanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
  • egzaminator lub instruktor.

 

Nowa kategoria prawa jazdy zamiast karty motorowerowej

Zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy został podniesiony z 13 do 14 lat. Aby je uzyskać, trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

 

Co zostanie określone w rozporządzeniu?

Minister właściwy ds. transportu w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej określą w drodze rozporządzenia:

  • wymagania do uzyskiwania karty rowerowej,
  • wzór karty rowerowej,
  • sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty rowerowej oraz
  • kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami.

 

Ustawa została skierowana do publikacji i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

 

Źródło informacji:

  • Ustawa z 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami (wersja podpisana przez Prezydenta RP i skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw).
  • Strona internetowa MEN.
Bezpłatny e-letter
Zaloguj się
Hasło:
Znajdź
Wyszukaj w serwisie:

Dyrektor szkoły - Awans zawodowy nauczyciela - Szkoła statut

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.