Nowości

Kiedy, dla kogo i po co jest diagnoza przedszkolna – komunikat MEN

[2009-10-18]

Diagnoza przedszkolna obejmuje wszystkie dzieci kończące w tym roku pięć lat oraz dzieci sześcioletnie. W związku z tym nauczyciele przedszkoli mają obowiązek prowadzić obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować te obserwacje.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat na temat diagnozy przedszkolnej. Przypomina on, że w ciągu 2 lat okresu przejściowego sześciolatki i pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się tym samym programem. Natomiast w kolejnym roku szkolnym pójdą razem do szkoły.

Sześcioletnie dzieci mogą jednak pozostać w przedszkolu, jeśli nie opanowały umiejętności określonych w podstawie programowej, czyli nie są wystarczająco przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. Decyzję podejmują rodzice. Mogą oni uznać, że dla dziecka lepiej będzie jeśli jeszcze rok dłużej, pozozstanie w przedszkolu, razem z sześciolatkami, które wcześniej nie chodziły do przedszkola..

Diagnoza przedszkolna - październik, listopad

Z początkiem roku szkolnego (w październiku - listopadzie) poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Nauczyciel przedszkola powinien opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwoju. Informacje zgromadzone w wyniku diagnozy mają pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Następna diagnoza w okolicy kwietniu

Kolejną diagnozę nauczyciel powinien przeprowadzić najlepiej w kwietniu. Jej wynik również będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).

Jeszcze dziś wyślij zamówienie i skorzystaj z pierwszego bezpłatnego numeru magazynu

 

Bezpłatny e-letter
Zaloguj się
Hasło:
Znajdź
Wyszukaj w serwisie:

Dyrektor szkoły - Nauczyciel stażysta - Szkoła statut

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.